Transporte Oficial
Renfe, transporte oficial da 5ª edición do Festival RiR
GALEGO
  • Dende o Festival RiR recomendamos o uso do tren como o transporte máis sostíbel, acadando un impacto moi baixo no medio ambiente.

Renfe Viaxeiros e o Festival Internacional de Curtametraxes de Comedia (Festival RiR) chegaron a un acordo de colaboración, polo que a operadora ofrece descontos nos billetes de Ave e Longa Distancia para asistir ao festival e aos eventos que éste organice durante os días previos da cita e ata o día 11 de setembro de 2022.

Renfe convírtese así en ’Transporte oficial’ do Festival RiR, e que se celebrará na vila de Allariz (Ourense), entre os días 5 e 10 de setembro de 2022.

Os descontos nos billetes de trens Ave e Longa Distancia serán do 10% aplicables sobre o prezo da opción elexida (Básico, Elixe e Elixe Confort). Non se aplicará ningún outro desconto, agás o de Familia Numerosa. Tamén haberá a posibilidade de descontos en viaxes de grupos de un mínimo de 10 persoas.

Códigos desconto

As solicitudes de desconto xestionaranse a través do propio festival, que estará en contacto con Renfe para a solicitude dos códigos de desconto que logo entregará aos asistentes para adquirir os billetes.

Este acordo ten coma obxectivo tanto a promoción conxunta do festival coma dos servizos ferroviarios de Renfe Viaxeiros. Trátase de incentivar e facilitar as viaxes en tren aos asistentes ao Festival RiR, un evento cuxo obxectivo básico é a difusión e promoción de contidos de humor e actividades para desfrutar en familia.


 

Renfe ofrece aos asistentes ao Festival un 10% de desconto para viaxar a Ourense en trens de Longa Distancia. Si estás interesado contacta con nós en comunicacion@festivalrir.com

 


E como chego de Ourense a Allariz?

Na cidade de Ourense, a estación de ferrocarril está pegada á estación de autobuses, da que saen con bastante frecuencia autobuses cara Allariz dende a dársena de Monbus (aquí se poden consultar os horarios), aínda que a nosa recomendación é chamar directamente á estación para confirmalos ao 988 216 027

 

CASTELLANO
  • Desde el Festival RiR recomendamos el uso del tren como el transporte más sostenible, teniendo un impacto muy bajo en el medio ambiente.

Renfe Viajeros y el Festival Internacional de Cortometrajes de Comedia (Festival RiR) han llegado a un acuerdo de colaboración, por el que la operadora ofrece descuentos en los billetes de Ave y Larga Distancia para asistir al festival y a los eventos que éste organice durante los días previos de la cita y hasta el día 11 de septiembre de 2022.

Renfe se convierte así en ’Transporte oficial’ del Festival RiR, y que se celebrará en la villa de Allariz (Ourense), entre los días 5 y 10 de septiembre de 2022.

Los descuentos en los billetes de trenes Ave y Larga Distancia serán del 10% aplicables sobre el precio de la opción elegida (Básico, Elige y Elige Confort). No se aplicará ningún otro descuento, excepto el de Familia Numerosa. También habrá la posibilidad de descuentos en viajes de grupos de un mínimo de 10 personas.

Códigos descuento

Las solicitudes de descuento se gestionarán a través del propio festival, que estará en contacto con Renfe para la solicitud de los códigos de descuento que después entregará a los asistentes para adquirir los billetes.

Este acuerdo tiene como objetivo tanto la promoción conjunta del festival como de los servicios ferroviarios de Renfe Viajeros. Se trata de incentivar y facilitar los viajes en tren a los asistentes al Festival RiR, un evento cuyo objetivo básico es la difusión y promoción de contenidos de humor y actividades para disfrutar en familia.


 

Renfe ofrece a los asistentes al Festival un 10% de descuento para viajar a Ourense en trenes de Larga Distancia. Si estás interesado contacta con nosotros en comunicacion@festivalrir.com

 


¿Y cómo llego de Ourense a Allariz?

En la ciudad de Ourense, la estación de ferrocarril está pegada a la estación de autobuses, del que salen con bastante frecuencia autobuses hacia Allariz desde la dársena de Monbus (aquí se pueden consultar los horarios), aunque nuestra recomendación es llamar directamente a la estación para cerciorarse al 988 216 027