Concurso Microrrelato
CONCURSO DE MICRORRELATO CÓMICO
GALEGO
As bases para participar no Concurso de microrrelato cómico da 5ª edición do Festival RiR, que terá lugar en Allariz (Ourense) do 5 ao 10 de Setembro de 2022, son as seguintes:
 
 1. Os microrrelatos serán de tema e estilo libre, sempre que o fío condutor sexa de carácter cómico e poderán participar @s maiores de 16 anos.
 2. Poderán estar escritos en galego ou castelán.
 3. Os textos han de ser orixinais e inéditos.
 4. A participación está aberta a calquer ámbito xeográfico, sen máis limitacións que o coñecemento das bases que regulan o concurso.
 5. A extensión do texto non poderá exceder a cara dunha folla DIN A4, con un tipo de letra Times New Roman de 12 puntos e deberá incluír o título do microrrelato.
 6. A data límite de entrega será o día 31 de xullo de 2022.
 7. Os microrrelatos adxuntaranse nun correo electrónico (en formato Word ou PDF), xunto co Nome, Apelidos e Teléfono de contacto do autor a: concurso@festivalrir.com
 8. O gañador darase a coñecer dentro da gala de clausura do festival, que se celebrará o día 10 de setembro de 2022 a partir das 20:30h e ao propio interesado se lle avisará con uns días de antelación pola posibilidade de acudir a recoller o premio. Si non pudera, enviaráselle por transporte ao enderezo facilitado.

 9. O premio é unha edición de luxo dun libro do catálogo de Aira Editorial.
CASTELLANO
Las bases para participar en el Concurso de microrrelato cómico de la 5ª edición del Festival RiR, que tendrá lugar en Allariz (Ourense) del 5 ao 10 de Septiembre de 2022, son las seguintes:
 
 1. Los microrrelatos serán de tema y estilo libre, siempre que el hilo condutor sea de carácter cómico y podrán participar l@s mayores de 16 años.
 2. Podrán estar escritos en gallego o castellano.
 3. Los textos han de ser originales e inéditos.
 4. La participación está abierta a cualquer ámbito geográfico, sin más limitaciones que el conocimiento de las bases que regulan el concurso.
 5. La extensión del texto no podrá exceder la carilla de una hoja DIN A4, con un tipo de letra Times New Roman de 12 puntos y deberá incluír el título del microrrelato.
 6. La fecha límite de entrega será el día 31 de julio de 2022.
 7. Los microrrelatos se adjuntarán en un correo electrónico (en formato Word o PDF), junto con el Nombre, Apellidos y Teléfono de contacto del autor a: concurso@festivalrir.com
 8. El ganador se dará a conocer dentro de la gala de clausura del festival, que se celebrará el día 10 de septiembre de 2022 a partir de las 20:30h y al propio interesado se le avisará con unos días de antelación por la posibilidad de acudir a recoger el premio. Si no pudiera, se le enviará por transporte a la dirección facilitada.

 9. El premio es una edición de lujo de un libro del catálogo de Aira Editorial.